فروش - زمین - مسکونی - رشت - زمین های دارایی
قیمت کل : 181,700,000 تومان
کد ملک : 687
مساحت : 158 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/10/28
درج کننده: آژانس املاک راد
پیش فروش - آپارتمان - مسکونی - رشت - ضیابری 2
قیمت کل : 280,000,000 تومان
کد ملک : 686
مساحت : 104 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/10/28
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - مغازه - تجاری - رشت - چمارسرا
قیمت کل : 450,000,000 تومان
کد ملک : 685
مساحت : 45 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/10/28
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - آپارتمان - تجاری - رشت - جاده رشت - فومن -روبروی دخانیات
قیمت کل : تومان
کد ملک : 684
مساحت : 2500 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/10/28
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - زمین - مسکونی - رشت - جاده رشت - فومن -روبروی دخانیات
قیمت کل : 960,000,000 تومان
کد ملک : 683
مساحت : 600 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/10/28
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - آپارتمان - مسکونی - رشت - امین اصغری
قیمت کل : 115,000,000 تومان
کد ملک : 682
مساحت : 82 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/10/28
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - شفت - لیشاوندان-
قیمت کل : 120,000,000 تومان
کد ملک : 591
مساحت : 190 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/09/26
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - شفت - لیشاوندان-
قیمت کل : 90,000,000 تومان
کد ملک : 590
مساحت : 150 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/09/26
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - آپارتمان - مسکونی - رشت - استادسرا
قیمت کل : 420,000,000 تومان
کد ملک : 589
مساحت : 160 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/09/26
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - زمین - تجاری - بندرانزلي - جاده انزلی-رشت
قیمت کل : 1,078,000,000 تومان
کد ملک : 534
مساحت : 770 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/09/03
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - املاک کشاورزی - مزروعی - شفت - مرخال
قیمت کل : 119,000,000 تومان
کد ملک : 464
مساحت : 17000 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/07/30
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - زمین - تجاری - فومن - ماکلوان
قیمت کل : 360,000,000 تومان
کد ملک : 463
مساحت : 1200 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/07/30
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - شفت - مرخال
قیمت کل : 200,000,000 تومان
کد ملک : 462
مساحت : 2500 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/07/30
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - املاک کشاورزی - مزروعی - شفت - مرخال
قیمت کل : 75,000,000 تومان
کد ملک : 461
مساحت : 5000 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/07/30
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - املاک کشاورزی - مزروعی - شفت - مرخال
قیمت کل : 675,000,000 تومان
کد ملک : 460
مساحت : 13500 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/07/30
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - زمین-کلنگی - مزروعی - تالش - قروق
قیمت کل : 1,170,000,000 تومان
کد ملک : 382
مساحت : 11700 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/06/31
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - آپارتمان - مسکونی - رشت - خ شهید امین اصغری
قیمت کل : 125,000,000 تومان
کد ملک : 355
مساحت : 82 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/06/15
درج کننده: آژانس املاک راد
فروش - آپارتمان - مسکونی - رشت - عطاآفرین
قیمت کل : 260,000,000 تومان
کد ملک : 307
مساحت : 100 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/05/25
درج کننده: آژانس املاک راد