رهن و اجاره - آپارتمان - مسکونی - رشت - قلی پور
قیمت کل : 22,000,000 تومان
کد ملک : 472
مساحت : 58 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/08/01
درج کننده: آژانس املاک املاک کندو
رهن و اجاره - مغازه - مسکونی - رشت - قلی پور
قیمت کل : تومان
کد ملک : 471
مساحت : 42 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/08/01
درج کننده: آژانس املاک املاک کندو
رهن و اجاره - آپارتمان - مسکونی - رشت - قلی پور
قیمت کل : 35,000,000 تومان
کد ملک : 470
مساحت : 104 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/08/01
درج کننده: آژانس املاک املاک کندو
رهن و اجاره - اداری و دفتر کار - تجاری - رشت - بلوار شهید قلی پور
قیمت کل : 50,000,000 تومان
کد ملک : 469
مساحت : 85 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/08/01
درج کننده: آژانس املاک املاک کندو
رهن و اجاره - آپارتمان - مسکونی - رشت - قلی پور
قیمت کل : تومان
کد ملک : 468
مساحت : 100 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/08/01
درج کننده: آژانس املاک املاک کندو
فروش - آپارتمان - مسکونی - رشت - قلی پور
قیمت کل : 189,000,000 تومان
کد ملک : 465
مساحت : 90 متر مربع
تاریخ ثبت : 1393/08/01
درج کننده: آژانس املاک املاک کندو