« اطلاعات شغلی خود را با ورود به سایت ثبت نمایید »

 
 

تذکـرات مهم :

1- لطفا در هنگام ثبت اطلاعات شغلی خود را به درستی وارد نمایید.

2- در صورت ناقص بودن اطلاعات شغلی شما تایید نخواهد شد .

3- اطلاعات شما پس از تکمیل مراحل ثبت ، حداکثر در مدت 48 ساعت کاری تایید و در سایت نمایش داده خواهد شد.

سایت گیلان املاک هیچ گونه مسئولیتی در مورد درستی یا نادرستی اطلاعات ثبت شده ندارد.